Hội Đồng Quản Trị Liên Minh Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam

Hội đồng Quản trị Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam ("VBF") trong năm 2016 bao gồm chín đại diện từ các thành viên của Liên minh VBF: Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và hai thành viên liên kết, Phòng Thương mại Úc tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam. Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam cử đại diện tham dự Hội đồng Quản trị Liên minh VBF với tư cách Thành viên không biểu quyết. Hội đồng Quản trị bầu ra hai Đồng Chủ tịch đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để lãnh đạo Diễn đàn.

Hội Đồng Quản Trị Liên Minh Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam: Ông Vũ Tiến Lộc

Ông Vũ Tiến Lộc

Đồng chủ tịch Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Vietnam Business Forum Board Member:

Ông Sagara Hirohide

Đồng Chủ tịch Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam
Trưởng ban Diễn đàn Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Tổng giám đốc công ty Marubeni tại Việt Nam

 

Vietnam Business Forum Board Member:

Ông Tomaso Andreatta

Thành viên Hội đồng Quản trị Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam
Trưởng Đại diện ngân hàng Intesa Sanpaolo tại khu vực Đông Dương

Vietnam Business Forum Board Member:

Bà Virginia B. Foote

Thành viên không biểu quyết - Hội đồng Quản trị Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội

Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty Bay Global Strategies

Hội Đồng Quản Trị Liên Minh Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam: Ông Kim Jung In

Ông Ryu Hang Ha

Thành viên Hội đồng Quản trị Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam

Vietnam Business Forum Board Member:

Ông Christopher David Jeffery

Thành viên Hội đồng Quản trị Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam
Thành viên Ban Điều hành Hiệp hội doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam
Giám đốc Học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam

Hội Đồng Quản Trị Liên Minh Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam: Ông Giles T. Cooper

Ông Giles T. Cooper

Thành viên Hội đồng Quản trị Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Úc tại Việt Nam
Luật sư điều hành Công ty Luật Duane Morris Việt Nam

Hội Đồng Quản Trị Liên Minh Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam

Ông Kyle F. Kelhofer

Thành viên không biểu quyết - Hội đồng Quản trị Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam
Giám đốc Khu vực - Tổ chức Tài chính Quốc tế

Đăng ký nhận Thông tin từ VBF

Cập nhật bằng điện thoại

  • Trang tin của chúng tôi đã có bản cập
    nhật bằng điện thoại.

iphoneipad

  • Theo dõi thông tin

rss